مجهول

تكتب نهار 02 أوت
سفر وسياحة
شافوه (1656) مرة
264

حابة نسقسي اذا كاين ماستر ترجمة traduction في la france او lebanon وكيفية التسجي..

حابة نسقسي اذا كاين ماستر ترجمة traduction في la france او lebanon وكيفية التسجيل فيها او الحصول على منحة


سفر وسياحة

جواب نهار 02 أوت

3

طالبة جزائرية في فرنسا، صانعة محتوى. اتكلم على كيفية القدوم للدراسة في فرنسا، اشارك معكم أسفاري و رحلاتي في فلوقات و اتكلم على تطوير النفس و فيديوهات حول تعليم اللغة الانجليزية تابعني اذا كان محتواي جيد او يهمك ❤


جواب جديد
شافوه (948) مرة

جواب نهار 02 أوت

2

لبنان صايرة حرب في الحدود، الدولة افلست تماما، مجاعة انتشرت بكل مكان وين رايح ؟


جواب جديد
شافوه (948) مرة

Ayoub_fekir1

4.15K

جواب نهار 02 أوت

2

لبنان راهي في ازمة واش داك تم


جواب جديد
شافوه (948) مرة

جواب نهار 02 أوت

2

لبنان غير اخطيك


جواب جديد
شافوه (948) مرة

جواب نهار 02 أوت

2

hado ta3 france: 🛑 Master LEA Spécialité Traduction professionnelle Université de Provence - Aix Marseille I 🛑Master Spécialité Traduction littéraire et transferts culturels Université de Provence - Aix Marseille I 🛑Diplôme d'Université en interprétation de relation Université Catholique de l'Ouest - Institut de Langues Vivantes - Angers 🛑Master Traduction et interprétation Université Catholique de l'Ouest - Institut de Langues Vivantes - Angers


جواب جديد
شافوه (948) مرة

جواب نهار 02 أوت


🛑Master en traduction professionnelle et spécialisëe (TPS) Université Catholique de l'Ouest, Université d'Angers 🛑Master traduction et cultures (anglais) Université d'Avignon 🛑Master cultures et traduction études hispaniques Université d'Avignon 🛑Master Traduction littéraire, Université d'Avignon / Università degli Studi de Milan 🛑Master traduction pour l'édition Université Michel de Montaigne Bordeaux III 🛑Master Langues et Technologies : spécialité traduction technique Université du Littoral Côte d'Opale - Boulogne sur Mer 🛑Master Professionnel Rédacteurs/Traducteurs (membre du réseau EMT) Université de Bretagne Occidentale - Brest 🛑Master Langues étrangères et échanges internationaux, spécialité Traduction juridique et économique


جواب جديد
شافوه (948) مرة

جواب نهار 02 أوت


ليستة لهبطتهالكم غير ادخل للجامعة لحاب وتلقى المتطلبات كل تخصص معاه الجامعة نتاعو. سؤال للسائل علاااش لبنان؟


جواب جديد
شافوه (948) مرة

جواب نهار 02 أوت

1

.


جواب جديد
شافوه (947) مرة

جواب نهار 03 أوت

1

@iamnzed


جواب جديد
شافوه (948) مرة

جواب نهار 02 أوت

1

y pas inscription direct pour l visa etudes france, il faut suivre l procédures tcf aprés campus france


جواب جديد
شافوه (948) مرة

جواب نهار 02 أوت


🛑Master Mention LEA M1-M2 Spécialité Langues et traduction nouveaux médias Université d'Evry-Val-d'Essonne 🛑Master LEA Traduction spécialisée multilingue (membre du réseau EMT) Université Grenoble Alpes 🛑Master Parcours Métiers du lexique et de la traduction : Traduction et adaptation cinématographique (TAC) Université Charles-de-Gaulle Lille III 🛑Master Parcours Métiers du lexique et de la traduction : Traduction juridique et technique (JET) Université Charles-de-Gaulle Lille III 🛑Master Parcours : Traduction Spécialisée Multilingue (membre du réseau EMT) Université Charles-de-Gaulle Lille III 🛑Parcours de Chargé(e) de Traduction spécialisée et d'Interprétation de liaison ESTRI - Université Catholique de Lyon 🛑D.U. Traducteur interprète juridique Université Jean Moulin Lyon 3 🛑Master Traduction littéraire et édition critique (TLEC) Université Lumière Lyon2 🛑Master Linguistique Appliquée et Traduction (LAT) Université Lumière Lyon2 🛑Master 2 Systèmes d'Information Multilingues, Ingénierie Linguistique et Traduction (SIMIL-TRA) Université Lumière Lyon2 🛑Master Spécialité Bilangue/Biculture - Traduction Université de Lorraine - Nancy et Metz 🛑Master LEA Spécialité Technologies de la traduction (réseau EMT) Université de Lorraine - Metz 🛑Master LEA parcours Traduction Université Paul Valéry - Montpellier III 🛑Master traduction scientifique et technique (réseau EMT) Université de Haute-Alsace, Mulhouse 🛑Master LLCE Traduction Anglaise Spécialisée : Traduction juridique et économique Université Paris X Nanterre 🛑Master LLCE Traduction Anglaise Spécialisée : Adaptation audiovisuelle Université Paris X Nanterre


جواب جديد
شافوه (948) مرة

جواب نهار 02 أوت


🛑Master Traduction spécialisée Université Paris-Est Marne-la-Vallée 🛑Master LEA Parcours traduction, terminololgie, documentation (anglais/espagnol, anglais/allemand) Université de Pau et des Pays de l'Adour 🛑Diplome National de Guide Interprète National Université de Rennes 2 🛑Master Métiers de la traduction-localisation et de la communication multilingue et multimédia (membre du réseau EMT) Université de Rennes 2 🛑Master Traduction et Interprétation parcours Métiers de la Rédaction et de la Traduction (MRT) Université Jean Monnet St Etienne 🛑Master Traduction Professionnelle (réseau EMT) ITI-RI Université Marc Bloch-Strasbourg II 🛑Master de traduction audiovisuelle (réseau EMT) ITI-RI Université Marc Bloch-Strasbourg II 🛑Master de traduction littéraire (réseau EMT) ITI-RI Université Marc Bloch-Strasbourg II 🛑Master Interprétation de conférence ITI-RI Université Marc Bloch-Strasbourg II 🛑Master CAWEB : Création de sites multilingues, localisation et gestion de contenu Université Marc Bloch - Strasbourg 🛑Master Langues et interculturalité - Linguistique, informatique, traduction Université Marc Bloch-Strasbourg II 🛑Master Traduction, Interprétation et Médiation Linguistique (TAVM-IML) Université de Toulouse le Mirail 🛑Master Traduction, Interprétation et Médiation Linguistique (PROSCENIO) (membre du réseau EMT) Université de Toulouse Jean Jaurès 🛑Formation en traduction de l'anglais au français CI3M Centre de formation professionnelle et continue 🛑Formation en traduction de l'espagnol au français CI3M Centre de formation professionnelle et continue 🛑Formation en traduction du français à l'allemand CI3M Centre de formation professionnelle et continue 🛑Formation en traduction de veille CI3M Centre de formation professionnelle et continue 🛑Formation en traduction juridique de l'anglais au français CI3M Centre de formation professionnelle et continue


جواب جديد
شافوه (948) مرة

جواب نهار 02 أوت


🛑Master professionnel : Interprétation français/langue des signes française École Supérieure d'Interprètes et de Traducteurs - Sorbonne Paris III 🛑Doctorat de traductologie École Supérieure d'Interprètes et de Traducteurs - Sorbonne Paris III 🛑DU Traducteur-interprète judiciaire École Supérieure d'Interprètes et de Traducteurs - Sorbonne Paris III 🛑Master en Communication Interculturelle et Traduction (réseau EMT) ISIT Institut de Management et de Communication Interculturels - Paris 🛑Master en Interprétation de Conférence ISIT Institut de Management et de Communication Interculturels - Paris 🛑Master Européen en Traduction Spécialisée (METS) ISIT Institut de Management et de Communication Interculturels - Paris 🛑Master ILTS industrie de la langue et traduction spécialisée (réseau EMT) Université Paris Diderot 🛑Master Etudes anglophones : M2 Pro - Spécialité Traduction littéraire Université Paris Diderot 🛑Master Lettres, Interfaces numériques et Sciences Humaines (LISH) Master de traduction Université Paris 8


جواب جديد
شافوه (947) مرة

جواب نهار 02 أوت


🛑Master 2 Traduction, sous-titrage, doublage Université de Nice Sophia Antipolis 🛑Master 2 Pro LEA Traduction Rédaction d'Entreprise Université de Nice Sophia Antipolis 🛑Master Langues et Sociétés - Parcours Traduction et Communication multilingue Université d'Orléans 🛑Master LLCER parcours Traduction littéraire INALCO (Institut national des langues et civilisations orientales) - Paris 🛑Master TRM Traduction, Rédaction, Multilingue INALCO (Institut national des langues et civilisations orientales) - Paris 🛑Master Traitement automatique des langues : Traductique et gestion de l'information INALCO (Institut national des langues et civilisations orientales) - Paris 🛑Doctorat en Traductologie INALCO (Institut national des langues et civilisations orientales) - Paris 🛑Master Professionnel : Interprétation de Conférence École Supérieure d'Interprètes et de Traducteurs - Sorbonne Paris III 🛑Master de traduction éditoriale, économique et technique (réseau EMT) École Supérieure d'Interprètes et de Traducteurs - Sorbonne Paris III 🛑Master 2 Recherche en Traductologie École Supérieure d'Interprètes et de Traducteurs - Sorbonne Paris III


جواب جديد
شافوه (948) مرة


ماراكش مسجل معانا. تقدر تفيدو؟
تقدر تدخل بسهولة منا

Sign in with Google